A bukaresti Sound kórusa

A négy magyarországi koncertet magába foglaló Via Soundcímű projekt a román kultúra és művészeti alkotások népszerűsítését tűzte ki célul a román klasszikus és kortárs kórusirodalom műveinek bemutatása átal. A választott repertoárban az életet és annak legfőbb momentumait, mint beavatási rituálét bemutató, román folklórból származó és azt feldolgozó dalok kiegészülnek román vallásos művekkel is. A születést megjelenítő bölcsődaltól, a táncon, az élet nehézségein, a szerelmen, az esküvőn, a szakrális pillanatokon keresztül haladva ez az utazás a halállal ér véget. Az előadás zenéje és koreográfiája az emberi élet olyan erős érzelmeit juttatja kifejezésére, mint a boldogság, a szomorúság, a szerelmi vágyódás, a nehéz pillanatokban az imádkozás, a siratás és a gyász. Mindezek a román autentikus népi folklór és vallásos zene darabjainak komplex feldolgozása, tánc és szatíra révén jutnak kifejezésre.

Jelenleg nincs olyan időpont, amire jelentkezni lehet.

Térkép
parbeszedhaza@jezsuita.hu
06-1/411-0825