Az új élet

Az új élet – Koltay-Kastner Jenő olasz hadifogságban készített Dante-fordításának bemutatója. A kötetet bemutatja a szöveg gondozója: Kaposi Márton. Házigazda: Sajgó Szabolcs SJ.
Dante La vita nuova című alkotását 97 évvel ezelőtt ültette át nyelvünkre a szicíliai Cefalù melletti hadifogolytáborban Koltay-Kastner Jenő. Császár Ferenc több mint hatvan éves és nem is éppen sikeres fordítása után újabb, korszerűbb formában szerette volna átnyújtani Dante fiatalkori főművét a magyar olvasóknak. Munkája nem jelent meg, mert vele egyidőben, itthon a tapasztaltabb és tekintélyesebb tudós, Ferenczi Zoltán is lefordította ezt a művet, és az 1921. évi centenáriumon annak díszes kiadásával rótták le tiszteletüket a magyarok a „sommo poeta” szelleme előtt. Az eddig szinte ismeretlen fordítás nem rosszabb a Ferencziénél: maga az átültetett szöveg egyenetlenebb, de vannak sikerültebb részei is, jegyzetanyaga pedig jóval gazdagabb és sokrétűbb annál, mint amit az eddig kiadott öt magyar változat bármelyikéhez fűztek. Koltay-Kastner Jenő fordításának 2015-ben megjelent „editio princeps”-e nem csupán a magyar dantisztika egyik érdekes történelmi dokumentuma, de példaszerűségén túl, nagyfokú szöveghűségével és főleg sokoldalú jegyzetanyagával ma is segítheti a szépen fejlődő magyar Dante-kutatásokat.

Jelenleg nincs olyan időpont, amire jelentkezni lehet.

Térkép
parbeszedhaza@jezsuita.hu
06-1/411-0825