Cigánypasztorációs Műhely - 2013 tavasz

A cigány nép kapcsolata Istennel – a hit nevelő hatása életükben. Meghívott vendégünk: Oláh Dezső róm. kat. teológus.

Jelenleg nincs olyan időpont, amire jelentkezni lehet.

Térkép
parbeszedhaza@jezsuita.hu
06-1/411-0825