Hivatástisztázó lelkigyakorlat Szécsényben

Az Iránytű Hivatástisztázó Műhely 2012. június 29. és  július 3. között lelkigyakorlat rendez a szécsényi ferences rendházban. A lelkigyakorlatot a műhely munkájában résztvevő szerzetesrendek – szociális testvérek, iskolanővérek, nyolc boldogság, jezsuiták és ferencesek – hivatásgondozói tartják.

Jelenleg nincs olyan időpont, amire jelentkezni lehet.

Térkép
parbeszedhaza@jezsuita.hu
06-1/411-0825