Lelkigyakorlat Püspökszentlászlón

A régi egyházatyák szerették az eucharisztiát a remény szentségének nevezni. Miképpen jeleníti meg és ápolja a szentmise a mi nagy reményünket? Elhullnak ugyan a virágok, és eliramlik az élet. De a szentáldozással az örök életbe kapcsolódunk. Erről elmélkedjünk és imádkozzunk együtt.

Jelenleg nincs olyan időpont, amire jelentkezni lehet.

Térkép
parbeszedhaza@jezsuita.hu
06-1/411-0825