Túlvilági és evilági halhatatlanság Dante Isteni színjátékában

Az Isteni Színjáték a halhatatlanság eposza, többféle értelemben is. Költészete örök érvényű, világa a lélek örök életének hitén alapul. De van egy kevésbé közismert öröklét- eszméje is. Miként az antik klasszikusok, Dante is hitt abban, hogy az ember alkotásai, művei révén a földi világban is megörökítheti magát. Az előadás egy konkrét “lectura Dantis” segítségével világítja meg ezt, a Pokol XV. énekének elemzése révén, ahol a költő mesterével, Brunetto Latinival találkozik. Az epizód tanulságosan szembesíti a túlvilági és evilági továbbélés dantei koncepcióját, egyúttal módot ad a “költők legmagasabbjának” küldetése megfogalmazására.

Jelenleg nincs olyan időpont, amire jelentkezni lehet.

Térkép
parbeszedhaza@jezsuita.hu
06-1/411-0825