Programok - 2016. Október
Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.01 09:00

2016 őszétől 2017 nyaráig havonta, szombatokon legtöbbször Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes vezetésével.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.01 16:00

Terítékre kerül Dante és a zeneterápia kapcsolata, a bűnök felosztásának alapja, valamint a költőzseni politikai-teológiai víziója. Levezető enök: Kelemen János akadémikus. Házigazda: Sajgó Szabolcs SJ.

 


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.04 17:00

Az ÉLET csodájaa Beszéljünk róla… sorozat része, ahol az Élet és a termékenység ajándékával, továbbá a női test értékével (tágabban a nemi identitással) foglalkozunk. Testünk titkos jelzéseinek nyomába eredünk, miközben az Élet színpada körül szó lesz termékenységről, szexualitásról. Az alkalom egyben „igen a nemekre”, ahol nők és férfiak is részt vesznek.

Az est vezetői:Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, a Boldogabb családokért családi életre nevelés program szakmai felelőse és Kovács Éva családi életre nevelési tanácsadó, mindketten MFM-munkatársak

A következő alkalom időpontja:2016. október 4.

Jelentkezési határidő: szeptember 29.

Regisztráció és további információ:oazisiroda@gmail.com


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.05 18:00

Az új élet – Koltay-Kastner Jenő olasz hadifogságban készített Dante-fordításának bemutatója. A kötetet bemutatja a szöveg gondozója: Kaposi Márton. Házigazda: Sajgó Szabolcs SJ.
Dante La vita nuova című alkotását 97 évvel ezelőtt ültette át nyelvünkre a szicíliai Cefalù melletti hadifogolytáborban Koltay-Kastner Jenő. Császár Ferenc több mint hatvan éves és nem is éppen sikeres fordítása után újabb, korszerűbb formában szerette volna átnyújtani Dante fiatalkori főművét a magyar olvasóknak. Munkája nem jelent meg, mert vele egyidőben, itthon a tapasztaltabb és tekintélyesebb tudós, Ferenczi Zoltán is lefordította ezt a művet, és az 1921. évi centenáriumon annak díszes kiadásával rótták le tiszteletüket a magyarok a „sommo poeta” szelleme előtt. Az eddig szinte ismeretlen fordítás nem rosszabb a Ferencziénél: maga az átültetett szöveg egyenetlenebb, de vannak sikerültebb részei is, jegyzetanyaga pedig jóval gazdagabb és sokrétűbb annál, mint amit az eddig kiadott öt magyar változat bármelyikéhez fűztek. Koltay-Kastner Jenő fordításának 2015-ben megjelent „editio princeps”-e nem csupán a magyar dantisztika egyik érdekes történelmi dokumentuma, de példaszerűségén túl, nagyfokú szöveghűségével és főleg sokoldalú jegyzetanyagával ma is segítheti a szépen fejlődő magyar Dante-kutatásokat.


Párbeszéd Háza, KÉK terem
Időpont: 2016.10.05 18:30

Szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a bibliodráma műfajával, lehetőségeivel. Találkozzunk minden hónap első szerdáján 18:30-kor!


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.07 00:00

Létezik örökké tartó szerelem? Hogyan lehet boldog a házasságom? Életadó házassági felkészítő – nem csak jegyespároknak az Oázis és a Jézus Szíve Templom közös szervezésében.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.08 00:00

Mini zarándoklat Jézus társaként a jezsuita és cserkész Kaszap Istvánnal. Egy este és egy reggel Istenre figyelve: a természetben, városon kívül, éjszakában, reggel, csöndben, beszédben, együtt. Október 8. estétől 9. délig Nagymarosról Márianosztrára. Mindeközben lehetőség lelkivezetésre, gyónásra, egyéni és közös imára, valamint beszélgetésre Forrai Tamás jezsuita atyával.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.10 18:00

Azt tudjuk, hogy az Isteni Színjáték Purgatóriuma és Paradicsoma bővelkedik zenei idézetekben és metaforákban, de vajon beszélhetünk zeneiségről Dante Poklában? Bűnök és büntetések, példás élet és méltó jutalma, a disszonancia és harmónia muzikális kontrasztja. Ezek mind összefüggő egészet alkotnak. A Szent Poéma megalkotója a hangszereket, zenészeket, és a liturgikus zenei gyakorlatot jól ismerve használja költészetében ezeket az eszközöket.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.11 17:30

Beszélgetés Jálics Ferenc jezsuita atyával. Beszélgetőtárs: Sajgó Szabolcs SJ.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.13 18:00

Az Isteni Színjáték a halhatatlanság eposza, többféle értelemben is. Költészete örök érvényű, világa a lélek örök életének hitén alapul. De van egy kevésbé közismert öröklét- eszméje is. Miként az antik klasszikusok, Dante is hitt abban, hogy az ember alkotásai, művei révén a földi világban is megörökítheti magát. Az előadás egy konkrét “lectura Dantis” segítségével világítja meg ezt, a Pokol XV. énekének elemzése révén, ahol a költő mesterével, Brunetto Latinival találkozik. Az epizód tanulságosan szembesíti a túlvilági és evilági továbbélés dantei koncepcióját, egyúttal módot ad a “költők legmagasabbjának” küldetése megfogalmazására.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.15 18:30

A nagysikerű október 11-ei beszélgetést folytatjuk, várunk minden érdeklődőt szeretettel.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.15 19:00

A négy magyarországi koncertet magába foglaló Via Soundcímű projekt a román kultúra és művészeti alkotások népszerűsítését tűzte ki célul a román klasszikus és kortárs kórusirodalom műveinek bemutatása átal. A választott repertoárban az életet és annak legfőbb momentumait, mint beavatási rituálét bemutató, román folklórból származó és azt feldolgozó dalok kiegészülnek román vallásos művekkel is. A születést megjelenítő bölcsődaltól, a táncon, az élet nehézségein, a szerelmen, az esküvőn, a szakrális pillanatokon keresztül haladva ez az utazás a halállal ér véget. Az előadás zenéje és koreográfiája az emberi élet olyan erős érzelmeit juttatja kifejezésére, mint a boldogság, a szomorúság, a szerelmi vágyódás, a nehéz pillanatokban az imádkozás, a siratás és a gyász. Mindezek a román autentikus népi folklór és vallásos zene darabjainak komplex feldolgozása, tánc és szatíra révén jutnak kifejezésre.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.18 18:00

A vezető tényleg BENNEM rejlik? – lelkigondozói és mentálhigiénés szempontok nyomán a vezetésről. Hogyan maradjak ÖNMAGAM vezetői pozícióban? Hogyan hozok döntéseket, hogyan delegálok, hogyan fogadom a dicséretet és a kritikát? Hogyan találhatom meg ebben a szerepben önmagam stílusát, ehhez segítségül véve a történelem egy-egy ismert vezetőjét? A vezetéselmélet bibliai alapjai. A vezető és vezetett ember szempontjai, igényei és kihívásai. Vezetőként mit adhatok? Mire van szükségem, mint vezetett?


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.19 18:00

Újabb tagok jelentkezését várja a Feszty Masa Művészeti Műhely! A Feszty Masa Művészeti Műhely szívesen fogad a januárban kezdődő második félévben 2-3 új, közösségben alkotni vágyó tagot. Bővebb információ az alábbi email címen: orlovicsibolya@gmail.com


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.21 17:00

A Párbeszéd Háza közösségi felolvasást szervez, amely keretében a résztvevő érdeklődők Dante Isteni színjátékának a teljes szövegét olvassák fel. Regisztrálni az eseményre ezen a linken lehet. Kérjük, használják a doodle szavazást is a jelentkezés mellett, hogy nyomon követhető legyen, az Isteni színjátéknak ki melyik énekét olvasná fel.
Jelentkezési határidő: 2016. október 21. déli tizenkét óra!
A felolvasáshoz Nádasdy Ádám új fordítását használjuk (Magvető Kiadó, 2016), mely az eseményen vagy akár az azt megelőző héten is előre egyeztetett időpontban, támogatott áron megvásárolható!

A felolvasás programja:
Október  21-én 17.00-18.00 és  19.30-23.00 – POKOL
Október  22-én 9.00-13.30 - PURGATÓRIUM
Október 22-én 15.00-20.00 – PARADICSOM
 


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.21 18:00

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Madarassy István kiállításának finisszázsára. Újra felcsendül Horváth Márton Levente zeneszerző és orgonaművész a kiállításra komponált Madaradante című orgonaműve. Vendégünk lesz Kathy-Horváth Lajos hegedűművész, aki a kiállítás által ihletett dallamokat improvizál majd hangszerén. A kiállítást szavakkal búcsúztatja Prokopp Mária művészettörténész.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.22 14:00

A PÁRBESZÉD HÁZA és a PARASTUDIO – Paraliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt őszi workshopjára valamint A KITARTÓ HERCEG II. – Helyzetgyakorlat egy témára (Pedro) Calderon (de la Barca) és (Agatha) Christie nyomán munkacímű performanszban való részvételre.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.24 15:00

Madarassy István Dante Isteni színjátékához készített szoborképei. A kiállítás - a nagy érdeklődésre való tekintettel - a tervezettnél hosszabban: október 25-ig látogatható hétköznapokon. 
 


Oázis
Időpont: 2016.10.24 17:00

Szenvedélybetegek hozzátartozói és pedagógusok számára indított önsegítő csoport az Oázisban –Hogy legyen hol beszélni arról, ami nehéz, és hogy meg lehessen kérdezni a szakembert arról, amit tudnunk kellene… Elsősorban a szülőket és a függőség témakörében válaszokat keresőket várjuk. Aki a csoporthoz még bátortalan, előzetes bejelentkezéssel egyéni beszélgetésekre is lehetőség van az alkalmak előtt.

Csoportvezető:Régi Annamária drogszakértő szociális munkás, a Cenacolo képviselője

A következő alkalmak:október 10.; október 24.; november 7. (alagsori terem); november 21.; december 5.

Regisztráció és további információ: oazisiroda@gmail.comPárbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.25 18:00

A fiatalok életében is fájó a veszteség? Gyászoló  fiatalok? Mi segít nekik? - Előadás és beszélgetés a gyászmunkáról az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat szervezésében október 25-én, 18.00 órától a PH, Matteo Ricci termében.

Az alkalmat Törőcsik Júlia pszichológus, gyásztanácsadó vezeti.

Beszéljünk róla... Fórum ahhoz, hogy érzékeny és tabuként kezelt kérdésekről párbeszéd születhessen.

Mentálhigiénés szemléletű ismeretterjesztő sorozatunk keddi alkalmán, Mindenszentek és Halottak napja idején a halál, gyász, veszteségek témája kerül fókuszba.

Helyszín: (PH, Matteo Ricci terem) 1085 Budapest, Horánszky u. 20.

Jelentkezés és további információ: oazisiroda@gmail.com


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.25 18:00

Táncoló jezsuita Indiából a Párbeszéd Házában! George Saju SJ a krisztusi és biblikus témákat ősi indiai tánccal bemutató előadást követően szó lesz arról, hogy hogyan jeleníthető meg keresztény tartalom hindu köntösben, hindu szimbólumokkal kifejezve, hogy mit tartanak vonzónak a hinduk a kereszténységben, és hogy hogyan lehet a táncot az evangelizáció eszközeként használni.

A táncoló jezsuitaként ismert Saju atyával beszélget Sajgó Szabolcs, a PH igazgatója.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.25 19:00

Teret nyitunk a csöndre, a meghitt zenére, az elmélyülésre és a találkozásokra. Ha ismered a Szentírást, gyere és mélyítsd el! Ha nem, gyere és ismerd meg! Az INIGO csoport hívja a fiatal felnőtteket!

Helyszín: PH - díszterem
Időpont: Október 4-től keddenként 19 órától


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.27 09:30

A részvétel ingyenes, angol nyelvtudás szükséges. Lelkes kezdőktől profi táncosokig minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az október 27-ei műhely két blokkból áll: a délelőtti program fél 10-től fél 1-ig tart, a délutáni fél 3-tól fél 6-ig. Az ebédről mindenki önállóan gondoskodik. A workshop idején kényelmes ruha viselése ajánlott! A műhelymunkán rövid táncelőadás is születik, kérjük, jelezze, ha szívesen kiállna október 27-én este hatkor nagyobb közönség elé a megszerzett tudásával. Regisztrálni a parbeszedhaza@jezsuita.hu e-mail címen tud, rövid bemutatkozással, elérhetőségekkel (e-mail cím, telefonszám). Kérdéseit is a fenti címen teheti fel!

Saju atya 1965-ben született az indiai Kerala államban egy tízgyermekes katolikus családban. Teréz anya élete és munkája inspirálta arra, hogy Kalkuttába költözzön 1984-ben, ahol belépett a jezsuita rendbe, 2001-ben pedig pappá szentelték.
Miközben filozófiát és teológiát tanult, képezte magát az ősi indiai bharatanatyam táncművészetben is, mely több ezer éves hagyományra tekint vissza. Indiában a táncnak szent, spirituális gyökerei vannak és eredetileg a tánc mint egy fajta imamód volt jelen a hindu templomokban. Erőteljes vizuális hatást keltő táncról van szó, sok szoborszerű pózzal tarkítva, ahol minden egyes arcmimika és gesztus szimbolikus jelentéssel bír. A táncos ruhája, ékszerei és a kifestett arc mind az indiai tánchagyomány része.
A ma már “táncoló jezsuitaként” ismert Saju atya nemzetközi hírnévre tett szert táncosként. A tánc papi mivoltának része, hitének kifejező eszköze, ahogy mondani szokta. Számára a tánc az imádság egy formája, evangelizációs eszköz, liturgikus szent előadás, az evangéliumi örömhír kifejezője. A klasszikus indiai tánc és zene elemeit felhasználva juttatja kifejezésre Jézus üzenetét. “Amikor Isten igéje táncmozdulatokban ölt testet, a hatás hihetetlen”, mondja Saju atya.
A tánc egyszerre mozgatja meg a táncos elméjét, szívét, testét és lelkét, és ily módon Isten megtapasztalásának hang- és képi eszköze. Minthogy az emberi test a “Szentlélek temploma”, tánc közben a táncos teste Isten dicsőítését szolgálja, magyarázza Saju atya. Emellett táncával megnyitja az ajtót az isteni felé és hidat épít, párbeszédet kezdeményez a különböző vallások és kultúrák követői között, ily módon a vallásközi párbeszéd eszköze is.
Saju atya táncos lelkigyakorlatokat is vezet, amelyeken a résztvevők elmélyülhetnek az indiai tánc lényegében, a benne rejlő spiritualitásban táncbemutatókon és előadásokon keresztül. Nemcsak pap és táncos, de tanítja is a táncot és rendszeresen közreműködik koreográfusként Biblián alapuló táncelőadásokban is. Ezenkívül előadásokat is szokott tartani indiai esztétikáról, művészetről és vallásról Indiában és külföldön egyaránt.
Saju atya a táncelőadásaiból és tánctanításból befolyt pénzadományokból létrehozott egy művészeti és kulturális központot Kalkutta nyomornegyedében, ahol azokat tanítja táncolni, akiknek erre egyébként nem lenne semmilyen lehetősége. Emellett egy jószolgálati és humanitárius központot is vezet, amely segíti a Kalkuttában és a környékén nyomorban élőket abban, hogy fedél legyen a fejük felett, hogy alkalmanként munkához jussanak, hogy gyermekeiket iskolába járathassák és a rászoruló betegek gyógyításban részesülhessenek. A szociális munkát is ötvözi a tánccal. “Az a célom, hogy megmutassam a világnak, hogy egy művész lehet egyben szociális munkás is. Hivatásom lényege a szolgálat: a nyomorban élők valós szükségleteit kívánom szolgálni.”
Forrás:
http://www.dw.com/en/faith-matters-the-church-program
http://www.nationalcatholicreporter.org/global…/gp032905.htm
http://www.jrsmalta.org/content.aspx?id=362915#.V9pYgDspA3k
http://www.newindianexpress.com/…/thiruva…/article469949.ece
http://www.jesuit.org.mt/content.aspx?id=383033#.V9pg2TspA3k
http://www.timesofmalta.com/…/arts-en…/Dancing-Jesuit.487643
https://vimeo.com/73365084

 

 

 


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.27 18:00

Táncbemutatót követően körbejárjuk a spiritualitás és a szakralitás témakörét, hogy a szakrális mennyire van konkrét formákhoz kötve, hogy meg lehet-e élni a szakrumot formák nélkül. Megtudhatjuk, hogy mennyiben más Saju atya táncelőadása egy színházi előadáshoz képest.

A táncoló jezsuitaként ismert Saju atyával beszélget Sajgó Szabolcs, a Párbeszéd Háza igazgatója.


Párbeszéd Háza alagsori meditációs kápolnája
Időpont: 2016.10.27 19:00

Szeretnénk értesíteni, hogy ismét lehetőség nyílik heti rendszerességgel csend-meditációra, "kezdő" és "haladók" számára egyaránt.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.28 19:00

Robert Bresson filmklub a Párbeszéd Házában. Meghívott előadó: Jelenits István SchP. Házigazda Sajgó Szabolcs SJ.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.10.31 15:00

Az Olajág Keresztény Művészeti Társaság Irgalmasság című kiállítását Jelenits István piarista szerzetes és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes nyitja meg. Közreműködik: Németh Nyiba Sándor, a Magyar Kultúra Lovagja, költő, zeneszerző, olimpikon. A kiállítás november 11-ig látogatható hétköznaponként 15 és 18 óra között!


Hónapok szerint
2020 (212)2019 (201)2018 (311)2017 (382)2016 (658)2015 (719)2014 (729)2013 (577)2012 (243)2011 (73)
parbeszedhaza@jezsuita.hu
06-1/411-0825