Programok - 2016. November
Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.02 18:00

Sípos István Hazaérés című dokumentumfilmjének a vetítése, és utána beszélgetés a "piros kabátos lánnyal", Kozmovszky Edinával, aki 1956. október 23-án a Rádió előtt, egy riporterkocsira állva, felolvasta a műegyetemisták 14 pontból álló követelését.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.03 17:30

Sileman Guli közismert énekes kurd népdalokból összeállított műsora. A koncertet beszélgetés követi. Különleges kultúrát ismerhetünk meg. A kurd menekültek sorsa is szóba kerül a beszélgetés során. Házigazda: Sajgó Szabolcs SJ.

Pár videó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.04 16:00

A Magyarországi Mindszenty Alapítvány és a Párbeszéd Háza szeretettel meghívja Önt jubileumi könyvvbemutatójára és kiállításmegnyitójára.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.04 19:00

ZENGŐ MEDITÁCIÓ- gongokkal és hangtálakkal. Intuitív találkozásra hívunk minden érdeklődőt a csend és a hangok birodalmába, határmezsgyéjére.
Ezúttal két alkalommal készülünk: november 4. - péntek 19:00 – 22:00  és  november 5. szombat 12:00 – 15:00.
 


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.05 18:00

Bogár Imre 12 tételes kompoziciója a Hortus M Singers négytagú "a capella" énekegyüttes előadásában.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.07 16:00

Kovrig Béla a Gondolat kiadó és a Barankovics Alapítvány gondozásában megjelent könyvének a bemutatója. Közreműködnek: Mészáros József, a Barankovics Alapítvány elnöke; Dr. Tabajdi Gábor, történész; Dr. Rétvári Bence, parlamenti államtitkár; Dr. Petrás Éva, történész; Dr. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke és miniszterelnök-helyettes.

Kovrig Béla, a két világháború közti Magyarország neves szociálpolitikusa és tudósa, a magyar kereszténydemokrácia egyik elméleti megalapozója, 1948-ban emigrált és egy rövid olaszországi kitérő után 1949-ben az Egyesült Államokban telepedett le, ahol Milwaukee-ban, a Marquette University-n lett szociológia professzor. Így az emigrációban élhette át, illetve szenvedhette el az ötvenhatos forradalom és szabadságharc időszakát, amely számára a megtisztító katarzist és a megtorlás idején a cselekvő szolidaritás idejét hozta el.

Kovrig tette, amiről úgy gondolta, az 1956-os forradalom és szabadságharc bukása után saját helyzetében tennie lehet: már 1957-ben kérdőívet szerkesztett és különböző helyeken pályázott, hogy a magyar menekültek között megkezdhesse szociológusi terepmunkáját. Kérdőívét a terjesztők 7730 példányban osztották szét Amerikában és Európában a magyar menekültek között. 1958-ig ezek kb. fele érkezett vissza, amelyek eredményét Kovrig egy sor fókuszcsoportos interjúval is kiegészítette. Így tárult fel számára az ötvenhatos forradalom és a Rákosi-kor valódi arca. Empirikus vizsgálódásai elméleti igénnyel is párosultak, így a kutatásra alapuló kéziratában Kovrig kísérletet tesz arra is, hogy az ötvenhatos forradalom és szabadságharc helyét a magyar forradalmak, szociális mozgalmak és általában véve az ország történelmében elhelyezze.

Kutatási eredményeit először 1958-ban a Marquette University-n, egy nemzeti kommunizmusokról szóló konferencián ismertette. Azonban egészen 1962-ben bekövetkezett haláláig folytatta kutatásait és dolgozott a kutatáson alapuló kötet anyagán, amely Kovrig halála után és főként ennek következtében eddig sohasem látott napvilágot. A kézirat csupán a Marquette University szláv intézete belső kiadványaként lapult évtizedekig az egyetem könyvtárában és Kovrig Béla ugyanott található hagyatékában.

A magyar menekültek beszámolóin alapuló dokumentum-értékű anyaggyűjtemény és Kovrig objektív következtetései azonban művét máig kiemelkedő jelentőségűvé avatják. Munkája a magyar tudománytörténetben is egyedülálló vállalkozás, amely egyként tanúskodik az emigráns magyar tudós szakmai és hazafiúi elkötelezettségéről.

A Kovrig Béla 56-os emigránsok körében végzett kutatásának eredményeit összefoglaló kötet a Barankovics István Alapítvány támogatásával a Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg magyarul.

A nemzeteket ért nem is egy katasztrófa – utólag visszatekintve – későbbi látványos újjászületésük legnagyobb esélyének bizonyult. Kétségtelen, hogy ama becstelenség és indokolatlanul brutális eljárás mellett, ahogyan a szovjet-orosz kormány a látszólag diadalmas felkelést szörnyű kudarccá változtatta – a maga végzetes és szívszorító következményeivel  –, ugyanez a kormány öntudatlanul is nagy szolgálatot tett Magyarországnak azzal, hogy ez utóbbi rövidéletű demokratikus közéletének a szellemét, mentális klímáját megszilárdította és tartóssá tette. … A magyarokat a felkelés »mézeshete« alatt általuk megközelített nemzeti egység tapasztalata, majd a saját és nemzetük szabadságát ismét könyörtelenül szétzúzó közös ellenség iránti halálos megvetés és bősz harag …a társadalmi integráltságnak és a nemzet politikai egységének olyan fokába cementezte össze, amilyet újabb kori történelmük során soha nem értek el.
Kovrig Béla

A jelen kötet alapjául szolgáló kutatást Kovrig Béla 1957-ben kezdte, eredményeit először 1958-ban a milwaukee-i Marquette Universityn, a nemzeti kommunizmusokról szóló konferencián ismertette, és egészen 1962-ben bekövetkezett haláláig folytatta. A kötet anyaga azonban a szerző halála után és főként annak következtében eddig sohasem látott napvilágot. A kézirat a Marquette University szláv intézete belső kiadványaként lapult évtizedekig az egyetem könyvtárában és Kovrig Béla ugyanott található hagyatékában. Pedig Kovrig munkája a magyar tudománytörténetben is egyedülálló vállalkozás, amely egyként tanúskodik az emigráns magyar tudós szakmai és hazafiúi elkötelezettségéről. Hiszen Kovrig azt tette, amiről úgy gondolta, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc bukása után saját helyzetében tennie kell: már 1957-ben kérdőívet szerkesztett, és különböző helyeken pályázott, hogy a magyar menekültek között elkezdhesse terepmunkáját…
Részlet a kötet bevezető tanulmányából


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.08 19:00

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóinak koncertje a Párbeszéd Házában. Fellépnek: Miranda Liu (hegedű), a Virtuózokból is ismert Demeniv Mihály (harmonika), Dina Liu (zongora), Lenner Barnabás (klarinét), Minami Matsunaga (zongora), Varga Gergő Zoltán (zongora), Harsányi Sarolta (zongora), Arisa Yajima és Baráz Attila (zongora), Haruka Nagao (hegedű).


Párbeszéd Háza, KÉK terem
Időpont: 2016.11.09 18:30

Szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a bibliodráma műfajával, lehetőségeivel. Találkozzunk minden hónap első szerdáján 18:30-kor!


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.11 15:00

Az Olajág Keresztény Művészeti Társaság Irgalmasság című kiállítását Jelenits István piarista szerzetes és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes nyitja meg. Közreműködik: Németh Nyiba Sándor, a Magyar Kultúra Lovagja, költő, zeneszerző, olimpikon. A kiállítás november 11-ig látogatható hétköznaponként 15 és 18 óra között!


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.11 17:30

Az ökológiai, társadalmi, kulturális folyóirat új számának (VII. évf. 13–14. sz.) tartalmáról Kocsi Lajos főszerkesztő beszélget a folyóirat meghívott szerzőivel: Horváth Róberttel és Laki Zoltánnal.

Az új szám rovatai: Életrend, Környezetbölcselet, Környezeti nevelés, Kultúra és művészet, Szakrális tudományok, A tudomány határai.

Főbb témái: tudatökológia és mélyökológia; hagyományos nyugati és keleti esztétika és szépségelmélet; virágok, kertek szimbolikája; irodalom és természet; szakrális építészet; az élet princípiuma; vallás és tudomány kapcsolata.

További információk a folyóiratról: http://arsnaturae.hu/folyoirat


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.11 19:00

Robert Bresson filmklub a Párbeszéd Házában. Meghívott előadó: Jelenits István SchP. Házigazda Sajgó Szabolcs SJ.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.12 09:00

2016 őszétől 2017 nyaráig havonta, szombatokon legtöbbször Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes vezetésével.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.14 19:00

Meghívott vendég: Prof. Dr. Oberfrank Ferenc  a Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet (KOKI) igazgatóhelyettese, egészségpolitikus, bioetika tanár


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.16 00:00

Hétköznapok lelkigyakorlata 2016 adventben a  Keresztény  Élet  Közössége  szervezésében. Szeretettel meghívunk, hogy végezd velünk a hétköznapok lelkigyakorlatát, együtt keresve a csendet, az Istennel való kapcsolat megújulását, elmélyülését.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.18 18:00

Hencida táncház a Párbeszéd Házában november 18-án! Ez alkalommal kivételesen pénteken! Este hattól gyerektáncház, hét órától pedig táncház nagyoknak! Folyamatos tánctanítás. A Hencida büfé egész este ingyenes. Utána folkkocsma a Loyola Caféban.

Gyermektáncház: gyermekenként 300 ft // kísérőknek ingyenes
Felnőtt táncház: Diák 500 ft // Felnőtt 700 ft


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.19 14:00

A PÁRBESZÉD HÁZA és a PARASTUDIO – Paraliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt őszi workshopjára valamint A KITARTÓ HERCEG II. – Helyzetgyakorlat egy témára (Pedro) Calderon (de la Barca) és (Agatha) Christie nyomán munkacímű performanszban való részvételre.


Oázis
Időpont: 2016.11.21 17:00

Szenvedélybetegek hozzátartozói és pedagógusok számára indított önsegítő csoport az Oázisban –Hogy legyen hol beszélni arról, ami nehéz, és hogy meg lehessen kérdezni a szakembert arról, amit tudnunk kellene… Elsősorban a szülőket és a függőség témakörében válaszokat keresőket várjuk. Aki a csoporthoz még bátortalan, előzetes bejelentkezéssel egyéni beszélgetésekre is lehetőség van az alkalmak előtt.

Csoportvezető:Régi Annamária drogszakértő szociális munkás, a Cenacolo képviselője

A következő alkalmak:október 10.; október 24.; november 7. (alagsori terem); november 21.; december 5.

Regisztráció és további információ: oazisiroda@gmail.com


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.22 18:00

A vezető tényleg BENNEM rejlik? – lelkigondozói és mentálhigiénés szempontok nyomán a vezetésről. Hogyan maradjak ÖNMAGAM vezetői pozícióban? Hogyan hozok döntéseket, hogyan delegálok, hogyan fogadom a dicséretet és a kritikát? Hogyan találhatom meg ebben a szerepben önmagam stílusát, ehhez segítségül véve a történelem egy-egy ismert vezetőjét? A vezetéselmélet bibliai alapjai. A vezető és vezetett ember szempontjai, igényei és kihívásai. Vezetőként mit adhatok? Mire van szükségem, mint vezetett?


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.23 18:00

Kerekasztal-beszélgetés a Filozófia Világnapja alkalmából a Saul fia rendezője (Nemes Jeles László), Schmal Dániel filozófus (PPKE BTK), Szalai Miklós történész és Sajgó Szabolcs SJ részvételével.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.24 18:00

Magyaródy Szabolcs előadása a falvak válságáról, jövőbeli lehetséges szerepükről és a megmentésük szükségességéről. Az előadó Magyar Örökség Díjas, Kanadában élő hazánk fia, a kanadai Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség vezetője, az angol nyelvű, magyar történelmi vonatkozású honlap, a Corvinus Library alapítója és működtetője.


Párbeszéd Háza alagsori meditációs kápolnája
Időpont: 2016.11.24 19:00

Szeretnénk értesíteni, hogy ismét lehetőség nyílik heti rendszerességgel csend-meditációra, "kezdő" és "haladók" számára egyaránt.


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.25 18:00

A Magyar Katolikus Rádió Filmklubjának keretében Pavel Lungin A sziget című alkotását vetítjük le. A vetítést követően dr. Lázár Kovács Ákossal, a PPKE docensével és Baán István görögkatolikus pappal Gőbel Ágoston a Magyar Katolikus Rádió munkatársa beszélget.Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.29 18:00

Szabó Ferenc SJ és Gőgh Tibor (Pater Prospero) katolikus lelkipásztor, lébényi plébános beszélgetése a Boszorkány kontra pap című könyv kapcsán: Milyen válaszokat az emberlétünk legalapvetőbb kérdéseire a kereszténység és az ezotéria?


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.29 19:00

Teret nyitunk a csöndre, a meghitt zenére, az elmélyülésre és a találkozásokra. Ha ismered a Szentírást, gyere és mélyítsd el! Ha nem, gyere és ismerd meg! Az INIGO csoport hívja a fiatal felnőtteket!

Helyszín: PH - díszterem
Időpont: Október 4-től keddenként 19 órától


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.30 18:00

Újabb tagok jelentkezését várja a Feszty Masa Művészeti Műhely! A Feszty Masa Művészeti Műhely szívesen fogad a januárban kezdődő második félévben 2-3 új, közösségben alkotni vágyó tagot. Bővebb információ az alábbi email címen: orlovicsibolya@gmail.com


Párbeszéd Háza
Időpont: 2016.11.30 18:00

A Római Magyar Akadémia Képzőművészeti Ösztöndíjasainak kiállítása. A tárlat december 22-ig látogatható hétköznaponként 15 és 18 óra között a Párbeszéd Háza dísztermében.


Hónapok szerint
2020 (212)2019 (201)2018 (311)2017 (382)2016 (658)2015 (719)2014 (729)2013 (577)2012 (243)2011 (73)
parbeszedhaza@jezsuita.hu
06-1/411-0825